Úprava topné vody pro systémy vytápění

Pryč jsou časy, kdy bylo možné použít neupravenou vodu z vodovodu k napouštění otopné soustavy. V dnešní době, kdy je tvořena otopná soustava různými moderní materiály, je nutné dbát o topný systém dle pokynů výrobců jednotlivých zařízení, abychom předešli případné korozi systému a ztrátě záruky. Na výběr máte ze dvou základních metod úpravy topné vody:

  • Chemická úprava spolu s demineralizací vody v systému vytápění s použitím inhibitorů koroze a biocidů proti množení bakterií s nutnou pravidelnou kontrolou měření obsahu aktivních látek, a to ideálně jednou ročně dle kvality a složení použitých prostředků na úpravu topné vody v systému vytápění.
  • Fyzikální úprava vody je v zahraničí dlouhodobě uznávaná metoda bez chemické úpravy vody se skvělými výsledky bez nutnosti dalších opatření při provozu topné vody v systému. Fyzikální úpravou vody dochází k úplné eliminaci korozivních procesů, a dokonce i k potlačení množení bakterií ve vodě Fyzikální úprava vody se již úspěšně používá i pro zlepšení kvality vody pitné v některých zemích Evropské unie, kde již prošla potřebnou legislativou.