Dotace na tepelná čerpadla - nová zelená úsporám
Na co všechno lze dotaci čerpat
 • na výměnu neekologického zdroje tepla (například tedy kotle který spaluje uhlí, koks, uhelné brikety anebo mazut) a to za efektivní ekologicky šetrné zdroje (jako je kupříkladu kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, případně plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

 

Dotační program nová zelená úsporám:

Program Ministerstva životního prostředí, administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, patří k nejefektivnějším programům v České republice, podporující energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2) a úspora energie.
Program Nová zelená úsporám je financován z výnosů prodeje tzv. emisních povolenek EUA (European Union Allowance) a EUAA (European Union Aviation Allowance).

 

Z programu Nová zelená úsporám lze čerpat dotace na opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech:

 • výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem
 • výměnu lokálních topidel na tuhá paliva (např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění)
 • rekuperační jednotky - systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

 

Výše dotace je určena jednorázovou fixní částkou dle jednotlivých podoblastí následovně:

Podpora na tepelné čerpadlo vzduch – voda

 • se zateplením (C.1.7) je 75 000 Kč
 • bez zateplení (C.2.7) je 60 000 Kč

 

Podpora na tepelné čerpadlo země – voda

 • se zateplením (C.1.6) je 100 000 Kč
 • bez zateplení (C.2.6) je 80 000 Kč

 

Podpora na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu:

 • centrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (C.4.1.) je 100 000 Kč
 • decentrální systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (C.4.2.) je 75 000 Kč

 

Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy:

 • maximální výše podpory v této podoblasti činí 5 000Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti podpory C
 • o podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3, C.4 nebo C.7
Získat lze až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.

 

Postup při podávání žádosti
Proces podání žádosti lze shrnout do tří základních kroků:
 • registrace do informačního systému Programu přes webové rozhraní
 • vyplnění elektronického formuláře žádosti (evidence žádosti)
 • doručení žádosti včetně povinných příloh v listinné podobě na krajské pracoviště Fondu (tento krok se neuplatnív případě úplného elektronického podání žádosti prostřednictvím informačního systému Programu).

Žádosti je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

 

Dotační bonus

Tento bonus mohou získat majitelé rodinných domů v případě, pokud zkombinují dotaci z programu Nová zelená úsporám s dotací z 2. a 3. vlny tzv. kotlíkových dotací. Nárok na bonus můžete uplatnit do 24 měsíců od získání dotace na nový kotel. Výše bonusu na tepelné čerpadlo je následující:

 • při kombinaci se zateplením rodinného domu – 20 000 Kč
 • při kombinaci s instalací solárních systémů – 10 000 Kč

ZAVOLEJTE NÁM 732 603 212 POPTEJTE DOTACI U NÁS
Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Pomůžeme vám v roce 2021 s celým dotačním procesem, a vy tak budete moci získat i více než 100 000 Kč na vytápění svého domu.