Rekuperační jednotky s centrální ventilací pro výměnu vzduchu a rekuperaci tepla od výrobců NIBE a Zehnder

Větrací zařízení s rekuperátorem a ventilátory, které zajišťují odvod použitého vzduchu a rekuperaci tepla.

Rekuperační jednotky zajišťují předání tepla mezi vzduchem odváděným z objektu a čerstvým vzduchem přiváděným zvenčí do objektu, čímž zabraňují tepelným ztrátám při větrání a zajišťují v objektu zdravé a příjemné prostředí. Tepelná energie obsažená v odpadním vzduchu není tedy bez užitku vyfukována do okolního prostředí, čímž se významně snižuje potřeba topení v objektu.

 

  • Vysoká kvalita vzduchu v obytných místnostech
  • Zbavování škodlivin, prachu, hmyzu a jiných nečistot
  • Lze dosáhnut snížení tepelné ztráty větráním
  • Úspora na provozních nákladech
  • Rekuperační jednotka redukuje vlhkost
  • Ekologicky vysoce šetrná metoda
  • Vysoké investiční náklady
  • Složitější a finančně náročnější instalace
  • Potřeba pravidelné údržby systému
  • S rekuperací je nutno počítat už při stavbě domu nebo jeho rekonstrukci