Proč si pořídit tepelné čerpadlo jako zdroj vytápění?

U většiny spotřebitelů je hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla snížení nákladů na provoz rodinného domu. Vzhledem k tomu, že ceny energií se na trhu pohybují celkem vysoko a jsou poměrně nestabilní, nejlepší obranou proti riziku zvýšení cen energií, je snížení závislosti na dodávání energií přímo od dodavatele. Tepelné čerpadlo je skvělou příležitostí jak tohoto cíle dosáhnout. Prvotní investice do tepelného čerpadla je sice vyšší, nicméně investované prostředky mají velmi rychlou návratnost, neboť provozní náklady se vám podstatně sníží.

Pokud jste topili například kotli na uhlí či dřevo a v zimě jste vynášeli popel a museli jste se starat o dostatečné zásoby paliva, zcela jistě oceníte komfort tepelného čerpadla. Tepelná čerpadla jsou v podstatě bezobslužná, tudíž si můžete užívat tepla vašeho domova plnými doušky. Provoz tepelného čerpadla je zcela bezpečný, nehrozí výbuch, vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.

S instalací tepelného čerpadla můžete jednoduše a s nízkými náklady využívat i další technologie ve vašem domě. K čerpadlu lze jednoduše doplnit například řízené větrání, které bude jistě levnější než běžné samostatně instalované větrací systémy. Pokud investujete do čerpadla s vrty, můžete snadno pro svůj dům získat i pasivní chlazení, které funguje celoročně v podstatě bez provozních nákladů. Většina tepelných čerpadel vzduch-voda, funguje zároveň jako zdroj chladu pro klimatizaci celého domu.

Tepelné čerpadlo využívá většinu energie z obnovitelných zdrojů, jedná se tedy o jednu z nejšetrnějších forem vytápění vůči životnímu prostředí. Tepelná čerpadla jsou k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jejich používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin. Proto jsou tepelná čerpadla výrazně podporována Státním fondem životního prostředí v dotačním programu Nová zelená úsporám a v Kotlíkových dotacích.

 

Jak správně vybrat tepelné čerpadlo pro rodinný dům?

Níže naleznete hlavní parametry, které byste měli zohlednit při výběru tepelného čerpadla pro Váš rodinný dům.

 • Vybírejte pouze renomované výrobce tepelných čerpadel se silným zázemím a mnohaletými zkušenostmi s jejich výrobou, doporučujeme alespoň 30letou historii společnosti – vaše tepelné čerpadlo potřebuje pozáruční servis i za 15 let.
 • nechte si předložit od montážní firmy certifikát o profesní kvalifikaci a certifikát od výrobce opravňující k montáži tepelných čerpadel. Když nebude certifikát, nedostanete státní dotaci.
 • Montážní firmu si vybírejte v dojezdové vzdálenosti maximálně jedné hodiny z důvodu jednoduššího servisu. Požadujte alespoň 20 referencí montáží tepelných čerpadel.
 • Zjistěte si záruční podmínky. Kvalitní čerpadla mají záruky na kompresor 10let v ceně již od výrobce.
 • Každý výrobce do uvedené částky za nové tepelné čerpadlo započítává jiné služby, proto je potřeba si v každém případě zjistit celkovou cenu, včetně montáže a všech potřebných komponentů.
 • Věnujte pozornost parametrům hlučnosti - moderní tepelné čerpadlo by nemělo přesahovat hladinu akustického tlaku LPA ve vzdálenosti LPA 2 m 40 dB. Případně hladinu akustického výkonu přímo na jednotce 54 dB při měření podle EN 10102
 • Zajímejte se o výkon tepelného čerpadla v nízkých venkovních teplotách. Až při nízkých teplotách mezi -2 až -10 °C potřebujete využít plný výkon tepelného čerpadla pro pokrytí tepelné ztráty domu. Výkon u levnějších typů čerpadel muže být třeba jen poloviční. Dobré tepelné čerpadlo si zachová i při -7 °C min. 90 % výkonu. Např. tepelné čerpadlo NIBE F2120 o výkonu 16 kW bude mít při venkovní teplotě -7 °C a teplotě topné vody 55 °C stále ještě krásný výkon 15,3 kW a výborný COP (topný faktor).
 • Vybírejte tepelné čerpadlo s řízeným výkonem, invertor vždy přizpůsobí výkon aktuální potřebě tepla a tím šetří vaše peníze.
 • Dejte si pozor na skryté parametry, někteří výrobci záměrně nezveřejňují všechny parametry tepelných čerpadel (chybí hlučnost, výkon, COP).
 • Vybírejte tepelné čerpadlo v neutrálním ideálně šedivém provedení, hodí se k fasádě domu. Bílá čerpadla se rychleji špiní a zhoršují vzhled domu.


 

Než začnete vybírat tepelné čerpadlo pro rodinný dům, musíte znát základní parametry, podle kterých vybírat, popřípadě dle kterých Vám náš technik vhodné tepelné čerpadlo zdarma navrhne
Jak zjistíme tepelnou ztrátu domu?

O výpočet tepelné ztráty domu se postará náš technik zdarma. K výpočtu tepelných ztrát můžeme použít několik základních metod pro stanovení tepelné ztráty objektu a je vhodné je pro přesnější výpočet nakombinovat. Tepelnou ztrátu lze zjistit:

 • Ze spotřeby stávajícího zdroje tepla, který byl v provozu alespoň jednu topnou sezónu. Může to být elektrokotel, kotel na tuhá paliva, krb, či plynový kotel.
 • Podle stupně zateplení domu, který závisí hlavně na použitém stavebním materiálu obvodových stěn na dodatečném zateplení budovy, velikosti a kvalitě oken, zateplení podlahy a střechy a celkové velikosti domu.
 • Z průkazu o energetické náročnosti budovy PENB, kde je vypsaná spotřeba domu v kW.
 • U novostaveb zjistíte tepelnou ztrátu z projektové dokumentace pro vytápění, nebo z PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

Počet osob je stěžejní, pro výběr velikost nádoby na ohřev teplé vody

Vzhledem k efektivitě tepelného čerpadla je nutné ohřívat teplou užitkovou vodu na co možná nejnižší teplotu - ideálně na 45 °C, z čehož vyplývá i větší velikost nádoby TUV (teplé užitkové vody). Při montáži tepelných čerpadel platí zásada, že na jednu osobu počítám s průměrnou potřebou 50L teplé vody, v případě větší vany i 70L na jednu osobu. Například rodinný domek, kde bydlí čtyřčlenná rodina s koupelnou se sprchovým koutem a druhou koupelnou s vanou bude potřebovat bojler o velikosti 220L.

Jak vybrat místo instalace tepelného čerpadla?

Pro venkovní jednotku tepelného čerpadla platí tyto základní parametry:

  Vzdálenost od sousedního pozemku s ohledem na splnění hygienických limitů hluku minimálně 7m. Pokud Vás dělí od sousedního pozemku pevná neprůzvučná stěna, může být vzdálenost menší minimálně však 3m.
 • Pokud instalujete tepelné čerpadlo u stěny rodinného domu, je nutné zabránit v zimním období možnému pádu sněhu ze střechy na čerpadlo.
 • Neinstalujte tepelné čerpadlo pod okno ložnice.
 • Venkovní jednotka musí být umístěna v minimální výšce 25 cm nad terénem.
 • Jednotku je vhodné instalovat v závětří, nejlépe u stěny domu, co nejblíže k technické místnosti.

Parametry otopné soustavy ve Vašem domě

Pro vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem platí následující pravidla:

 • Čím je nižší teplota vody v otopné soustavě, tím vyšší je účinnost tepelného čerpadla.
 • Nejvyšší účinnost získává tepelné čerpadlo v kombinaci s podlahovým teplovodním vytápěním (teplota vody cca do 25 až 37 °C).
 • Na dalším místě je stěnové a stropní teplovodní vytápění (teplota vody cca do 27 až 40 °C), dále pak nízkoteplotní radiátory a konvektory s nuceným oběhem vzduchu, případně fan coily (teplota cca 30 až 48 °C).
 • U starších otopných soustav nesmí teplota topné vody přesáhnout při venkovní teplotě -13 °C teplotu 55 °C, tepelné čerpadlo pak ztrácí účinnost, musí se vyměnit topná tělesa za výkonově silnější.

 

ZAVOLEJTE NÁM 732 603 212 POPTEJTE NEZÁVAZNĚ DOTACI
Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Pomůžeme vám v s celým dotačním procesem, a vy tak budete moci získat i více než 100 000 Kč na vytápění svého domu.